Gebed van overgave

Waarom raak je opgewonden? Laat Mij voor al je zaken zorgen. Ik zal degene zijn die daaraan zal denken. Ik wacht op niets anders dan je overgave aan Mij. Ik kom alleen tussenbeide als je je compleet aan Mij wilt overgeven en dan hoef je je nooit meer ergens zorgen over te maken. Zeg vaarwel aan alle angsten en ontmoediging. Je demonstreert anders dat je Me niet vertrouwt. Je moet daarentegen blindelings vertrouwen op Mij.

Overgave betekent; je gedachte afkeren van alle problemen, je afkeren van alle moeilijkheden die je tegenkomt. Laat alles aan Mijn handen over, terwijl je zegt : “Heer. Uw wil geschiede, u denkt daaraan”. Dat wil zeggen: Heer, ik dank u omdat U alles in Uw handen hebt genomen en u alles besluit voor mijn hoogste welzijn”. Herinner je dat denken aan de consequenties van iets tegenovergesteld is aan overgave, dat wil zeggen als je je zorgen maakt dat een situatie niet de gewenste uitkomst had, je daarmee demonstreert dat je niet gelooft in Mijn liefde voor jou.

Denk nooit; hoe zal dit aflopen…….wat zal er gaan gebeuren……als je je aan deze verzoeking overgeeft, laat je zien dat je me niet vertrouwt. Wil je dat ik me ermee bemoei, ja of nee? Je moet dan ophouden er angstig over te zijn! Ik zal je alleen leiden als je je volledig aan Mij overgeeft en als ik je op een ander pad leidt dan datgene dat je verwacht, dan draag ik je in Mijn armen.

Wat je werkelijk opwindt, is je redeneren, je bezorgd maken, je obsessies, het maatregelen nemen voor jezelf tegen elke prijs. Ik kan zoveel doen voor het individu, zowel in zijn materiële als in zijn spirituele behoefte als men zich wendt tot Mij, terwijl men zegt: “U denkt erover”.

Je zal veel ontvangen, maar alleen als je in gebed volledig op Me vertrouwt. Je bidt tot Mij als je pijn hebt, zodat ik tussenbeide kom, maar zoals jij het wenst. Je vertrouwt niet op Me, want je wilt dat ik me aanpas aan je vragen.

Gedraag je niet als een zieke die een behandeling van de dokter vraagt, terwijl hij hem heel de tijd suggesties doet. Doe dat niet, maar zeg liever, zelfs in moeilijke omstandigheden: “Heer, ik prijs en dank u voor dit probleem, voor deze noodzakelijkheid, ik bid U de zaken zo te regelen als U het blieft voor dit aardse en tijdelijke leven. U weet heel goed wat het beste voor mij is.

Voel je soms dat rampen toenemen in plaats van afnemen? Raak niet opgewonden, sluit je ogen en zeg met vertrouwen: “U wil geschiede, U denkt eraan”. En als je zo spreekt, zal ik zelfs een wonder volbrengen als het nodig is. Ik denk er alleen aan als je Me totaal vertrouwt, ik denk altijd aan je, maar ik kan je alleen totaal helpen als je Me vertrouwt.

Baba